m. p n/k
b. 1593, Kingston Parish, Surrey, England.
d. p n/k
bur.  
 
 
 
b. p n/k
d. p n/k
bur.  
 
 
 
Children
> James Bishop(1625 - 24 Jun 1691)