b.  
d.  
bur.  
 
 
 
b.  
d.  
bur.  
 
 
 
Children
Sarah Cahoon(1753 - )